Instalacje elektryczne, Automaty, Sterowanie, Wizualizacja, Chłodnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja

instalacje
tytul
REFERENCJE
tytul
LS AUTOMATION Sp. z o.o.
ul. Czarnomorska 13 p.43
02-758 Warszawa
tel./fax. (22) 842-09-65
tel. (22) 842-09-15 w.114
e-mail: lsa@data.pl
Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy następujące projekty i realizacje:

Z.Ms. „Pozmeat”, Poznań

Projekt automatycznego sterowania wentylacją pomieszczeń socjalnych i biurowych oraz pracą maszynowni chłodniczej i cyklami chłodzenia komór wraz z pełną wizualizacją dla zakładu przetwórstwa mięsnego.

„Oriflame”, Warszawa

Automatyczne sterowanie wentylacją magazynu wysokiego składowania, pomieszczeń ekspedycyjnych oraz biurowych, projekt i realizacja

Danon „Ciastka”, Płońsk

Automatyczne sterowanie i regulacja temperatury dla termowentylacji pomieszczeń przygotowania masy jajecznej; projekt i realizacja

Z. Ms. „Koło”, Koło

Automatyczne sterowanie cyklem pracy komór chłodniczych, sterowanie i regulacja temperatury dla termowentylacji pomieszczeń ekspedycyjnych; projekt i realizacja

„Pepsico Food International”
Grodzisk

Automatyczne sterowanie i regulacja temperatury dla termowentylacji magazynu wysokiego składowania i części biurowej; projekt i realizacja

„Universal Leaf Tabacco”
Jędrzejów

Instalacja pomiaru produkcji pary i zużycia oleju opałowego oraz alarmowa dla kotłowni parowej, system wentylacji kotłowni; projekt i realizacja.

SVZ „TOMASOWIA”
Tomaszów Lubelski

Ekspertyza Y2K (problem roku 2000) układów sterowania maszynownią chłodniczą w chłodni owoców i warzyw modernizacja amoniakalnego systemu chłodniczego,
przeróbka przewoźnej maszynowni chłodniczej i włączenie jej do systemu; projekt i realizacja

„CITROEN” Warszawa

Projekt ofertowy instalacji niskoprądowych dla salonu sprzedaży samochodów z warsztatami i biurami w Warszawie

"Centrum Bussinesu"
w Warszawie

Projekt koncepcyjny branży mechanicznej,
elektrycznej i teletechnicznej dla kompleksu biurowo-hotelowego o łącznej pow. ok. 150.000m2

„Jago” Kraków

Automatyczne sterowanie wentylacją dla pomieszczeń biurowych w Centrum Żywności Głęboko Zamrożonej;
projekt i realizacja

"Czerska 18", Warszawa

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla budynku mieszkalno - usługowego

Bobrowiecka 3", Warszawa

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla zespołu zabudowy mieszkalnej z usługami; w opracowaniu